PRacownik

Szkolenia okresowe - kluczowe informacje

kask
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu
Przeprowadzenie szkolenia BHP przez pracodawcę to jego obowiązek nie jedynie przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez pracownika. Jest ono bowiem ważne jedynie przez jakiś czas. Podstawę ustawową omawianego obowiązku chlebodawcy stanowią przepisy zarządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Na ich gruncie winien on zapewnić pracobiorcom odbycie szkolenia dotyczącego BHP. Dotyczy to wszystkich pracobiorców zaangażowanych na posadach robotniczych, administracyjno-biurowych a także tak zwanej kadry kierowniczej - niezależnie od wykonywanych przez nich czynności.

Użyteczne narzędzie do zajmowania się delegacjami pracowników oraz Business Intelligence

pracownicy
Author: Mike Gifford
Source: http://www.flickr.com
Zarówno niewielkie firmy jak również duże przedsiębiorstwa entuzjastycznie korzystają z różnorodnych systemów i narzędzi, które dopomagają im w sprawnym i wydajnym zarządzaniu firmą. Jeśli nasi pracownicy często wyjeżdżają na rozmaite firmowe delegacje, to naturalnie praktyczne okaże się narzędzie, jakie pozwoli nam na funkcjonalne oraz skuteczne zarządzanie delegacjami pracowników.

Definicja outsourcingu

outsorcing it
Author: Joe The Goat Farmer
Source: http://www.flickr.com
Outsourcing pochodzi 2 wyrazów angielskich: outside - zewnętrzny jak też resourse - zasoby. W języku biznesu złączenie tych dwóch terminów oznacza wychodzenie na zewnątrz z kłopotami firmy - konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom.

Co powoduje, że fachowa maszyna do koszulek jest dziś tak wzięta?

Koszulka reklamowa, reklama
Author: Dushan Hanuska
Source: http://www.flickr.com
Jak wiadomo dziś w istocie wyjątkowo znaczne znaczenie gra to, jak się wygląda a także jakie nosi się ciuchy. Jest niezmiernie dużo elementów, jakie stanowią o tym, jak jesteśmy odczuwani pośród innych. Rzecz jasna wspomniany trafny design jest jedną z istotnych cech branych pod atencję.

Pages