poczta

Co wiemy o nakazie zapłaty? Jak wygląda tego rodzaju procedura? Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

finanse
Source: http://pixabay.com
Nakaz zapłaty to decyzja, która zakańcza postępowanie upominawcze jak i nakazowe, w taki sam sposób jak wyrok zamyka prawie zawsze postępowanie cywilne. Treść takiego nakazu często sprowadza się do sądowego zobowiązania, żeby pozwany wypłacił powodowi zasądzoną kwotę pieniędzy.