wspólnota mieszkaniowa

Jak to policzyć? - księgowość wspólnot mieszkaniowych – podpowiedzi

mieszkanie w kamienicy
Author: Chris Hunkeler
Source: http://www.flickr.com
Wspólnota mieszkaniowa jest ciekawym przedmiotem badań , tak pod względem społecznym jak i finansowym. Idąc za definicją wspólnota mieszkaniowa to wspólnota właścicieli, których obiekty wchodzą w skład konkretnej nieruchomości. Warto dowiedzieć się więcej na temat jej finansów. Wspólnota tego rodzaju powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia się wejściowego lokalu. Zakładane są tu dwie KW: lokalowa i budynkowa. Wspólnota mieszkaniowa mimo, że jest jednostką organizacyjna nie mającą osobowości prawnej najczęściej jest zaopatrzona w instytucje wewnętrzne, siedzibę REGON czy NIP, a także tym jest płatnikiem podatku dochodowego od person prawnych (CIT) od uzyskanych dochodów (poza zaliczkami właścicieli).