kodeks pracy

Instruktaże okresowe dla naszych pracobiorców

szkolenie
Author: NAVFAC
Source: http://www.flickr.com
Pewnym z głównych obowiązków każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych a także higienicznych warunków pracy. Dogłębne informacje na tenże temat zdołamy znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się również przeszkolenie ludzi z zakresu BHP. Temat instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa a także higieny pracy normuje rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są realizowane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a również zapoznania uczestników z nowymi podejściami techniczno-organizacyjnymi w tymże zakresie.

Przestrzeganie zarządzeń i zasad bhp jest istotne

bhp
Author: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Source: http://www.flickr.com
Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina ogromna i wielowątkowa. Jest to to zestaw zarządzeń, strategii, także środków organizacyjnych, technicznych i badawczych posiadających na celu pewne świadczenie pracy w odpowiednich warunkach. Nadzór BHP czuwa, aby nie pogwałcić zarządzeń i zasad bhp, gdyż może to spowodować ujemne następstwa dla zdrowia, życia i własności, a również owocuje odpowiedzialnością prawną, sankcjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. W myśl regulacji, na pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczania życia i zdrowia własnych pracowników. Wykonywać to powinien przy odpowiednim spożytkowaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym funkcjonalności, socjologii, psychologii i medycyny pracy.