osoba fizyczna

Czy ma miejsce skuteczne rewindykowanie zobowiązań od dłużników?

Dlug
Author: Simon Cunningham
Source: http://www.flickr.com
W gospodarce rynkowej, w działalność przedsiębiorstw wpisane jest pewne zagrożenie, które jest źródłem ogromnej fluktuacji tych firm. Jedne tworzą się w miejsce innych. Najczęściej taka sytuacja jest następstwem niemożności wywiązania się ze zobowiązań przedsiębiorstw.